Cấu trúc chương trình

Chủ đề và các môn học được đan xen với nhau để sinh viên học cách áp dụng tất cả các kỹ năng và năng lực của họ vào việc giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp chứ không chỉ giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.

Vì vậy, sinh viên mới nhập học bắt buộc phải tham gia tất cả các hoạt động trong mỗi học kỳ, có nghĩa là phải hoàn thành 30 tín chỉ ECTS trong một học kỳ - sinh viên không phép bỏ bất kỳ môn học riêng lẻ nào hoặc những môn học kết hợp với các khóa học khác và những học kỳ khác nhau.

Học kỳ I:
Khóa học: Khu đất và nhà ở
Tổng quát: 10 ECTS
Chuyên ngành: 2 ECTS
Sản xuất: 6 ECTS
Thiết kế dự án: 8 ECTS
Đăng ký đất: 4 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ II:
Khóa học: Khu đất và nhà ở

Tổng quát: 9 ECTS
Chuyên ngành: 4 ECTS
Sản xuất: 5 ECTS
Thiết kế dự án: 8 ECTS
Đăng ký đất: 4 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ III:
Khóa học: Công trình công nghiệp
Tổng quát: 5 ECTS
Chuyên ngành: 5 ECTS
Sản xuất: 8 ECTS
Thiết kế dự án: 7 ECTS
Môn tự chọn: 5 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ IV:
Khóa học: Công trình cao tầng
Tổng quát: 4 ECTS
Chuyên ngành: 6 ECTS
Sản xuất: 5 ECTS
Thiết kế dự án: 10 ECTS
Môn tự chọn: 5 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ V:
Khóa học: Cải tạo và chuyển đổi
Tổng quát: 2 ECTS
Chuyên ngành: 2 ECTS
Sản xuất: 4 ECTS
Thiết kế dự án: 5 ECTS
Đăng ký đất: 2 ETCS
Môn tự chọn: 15 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ VI:
Khóa học: Thực tập
Thực tập: 30 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS

Học kỳ VII:
Khóa học: Học phần tự chọn và đồ án tốt nghiệp
Môn tự chọn: 10 ECTS
Đồ án tốt nghiệp: 20 ETCS
Tổng cộng: 30 ECTS

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Giới thiệu ngành Công Nghệ kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương trình Năm Cơ Sở
Chương trình ACTM
Yêu cầu đầu vào
Chính sách học bổng, học phí
Lựa chọn học tập chương trình ACTM
Học kỳ và chủ đề
Các môn học và số tín chỉ ECTS
Các môn tự chọn
Chương trình thực tập
Cơ hội việc làm
Cảm nghĩ về chương trình ACTM
Video về chương trình ACTM
Sự kiện
Đôi nét về trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thông tin liên hệ

 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh