DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ NĂNG KHIẾU QUA BƯU ĐIỆN (cập nhật đến ngày 6/6/2017)

09/06/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cập nhật danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện, cập nhật đến ngày 6/6/2017.

THÔNG BÁO: NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU KỲ THI TUYỂN SINH ĐH CHÍNH QUY NĂM 2017

28/02/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyên sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh