CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 29/08/2013

I. LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH

MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI

1. Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức, thẩm định Chương trình đào tạo

2. Thông tư 47 về Chế độ làm việc của giảng viên

3. Quy chế về quản lý bằng

4. Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

5. Nghị định 72/2015/NĐ-CP về phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

6. Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT về Chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục đại học

7. Thông tư 25 về chương trình Giáo dục thể chất

8. Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH về liên kết giáo dục QP-AN

9. Thông tư 23 /2014/TT-BGDĐT về đào tạo Chất lượng cao

- Phụ lục kèm Thông tư 23 /2014/TT-BGDĐT

- Quy định kèm Thông tư 23 /2014/TT-BGDĐT

_________________________________________________________________________________

1. Luật Giáo dục đại học

2. Điều lệ các trường đại học

3. Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc

    (Xem thêm Danh mục các dân tộc)

4. Nghị định 134 của Chính phủ về chế độ cử tuyển

5. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ về chế độ cử tuyển

6. Nghị định 31 của Chính phủ về ưu đãi người có công với cách mạng

7. Nghị định 73 về hợp tác đào tạo quốc tế

* Thông tư 34 hướng dẫn thi hành Nghị định 73

8. Thông tư 14 về Danh mục mã ngành

    (xem Danh mục mã ngành)

    Thông tư 32 sửa đổi, bổ sung Danh mục mã ngành đã ban hành kèm theo Thông tư số 14 

    (xem Danh mục mã ngành sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 32)

9. Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT về việc mở ngành đào tạo

    Phụ lục 01                         Phụ lục 02                    Phụ lục 03                  Phụ lục 04

    Phụ lục 05                         Phụ lục 06                    Phụ lục 07                  Phụ lục 08  

10. Thông tư 57 của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu của các trường Đại học, Cao Đẳng

    Quy định chi tiết của Thông tư 57 của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu

11. Quy chế văn bằng, chứng chỉ

12. Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT sửa đổi Quy chế văn bằng, chứng chỉ

13. Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về mẫu Văn bằng, chứng chỉ

      Phụ lục kèm theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về mẫu Văn bằng, chứng chỉ

14. Quyết định 52 của Bộ GD&ĐT về quản lý văn bằng, chứng chỉ

15. Quyết định 64 về chế độ làm việc của giảng viên

16. Thông tư 44 về chế độ thỉnh giảng

17.  Thông tư 11 sửa đổi Thông tư 44 về chế độ thỉnh giảng

18. Quyết định 52 ban hành nội dung giảng dạy các môn Lý luận chính trị

19. Thông tư 40 về giảng dạy Quốc phòng - An Ninh

20. Quyết định  51/2012/QĐ-TTg về chế độ với giảng viên thể dục

 

 

II. CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO

      1. Chính quy

      - Quy chế 25

      - Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

      - Thông tư 57 bổ sung, sửa đổi Quy chế 43

- Văn bản hợp nhất Quy chế 43 với Thông tư 57

     2. Liên thông:

         - Quy định 06 của Bộ GD&ĐT về đào tạo liên thông

         - Thông tư 55 (mới) về đào tạo liên thông

 - Văn bản hợp nhất về đào tạo liên thông

     3. Văn bằng 2:

         - Quyết định 22 về đào tạo Văn bằng 2

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh