Mời viết bài Hội thảo

Ngày 11/07/2018
Phòng NCKH trân trọng mời các thầy cô tham gia viết bài cho Hội thảo quốc tế về Quy hoạch đô thị. 

Chủ đề: CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÔNG MINH

- Cộng đồng thông minh
- Quản trị thông minh
- Quy hoạch đô thị thông minh
- Cơ sở hạ tầng thông minh
- Giáo dục thông minh
- Giao thông thông minh
- Ngoài ra, còn thêm chủ đề "phát triển đô thị bền vững"

Xem thêm thông tin về hội thảo, yêu cầu về format bài viết trên website:

http://vupda.org/icapps2018/

Bài viết  gửi về: icappsvietnam2018@gmail.com

Đồng thời cc cho phòng QL KH&CN theo email:  repvssin.uah@uah.edu.vn 

Thời gian: Ngày nộp bản đầy đủ tiếng Anh (kèm theo bản tiếng Việt): hạn chót 16:30 ngày 20/07/2018 (đây là thời gian đã được gia hạn thêm so với thông báo trên website)
Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh