NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Ngày 18/03/2016

1.   Giới thiệu về ngành Kiến trúc cảnh quan – Khoa Quy hoạch

- Kiến trúc cảnh quan là một lĩnh vực ngành chuyên sâu về tổ chức không gian với các giá trị thẩm mỹ, môi trường và văn hóa đặc thù. Chương trình đào tạo hệ thống hóa các kiến thức về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan trong tổ chức không gian, môi trường trong và ngoài đô thị, tại Việt Nam và trên thế giới. Chương trình đào tạo giúp người học vừa có khả năng độc lập tư duy sáng tạo xây dựng không gian, môi trường sống đô thị, vừa có khả năng trong các hoạt động kết hợp cùng với các chuyên gia chuyên ngành khác… thực hiện tốt nhất công tác kiến tạo không gian sống đô thị trong bối cảnh áp lực của biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.

- Lịch sử hình thành:

+ Năm 1975, bộ môn Quy hoạch đô thị - Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập.

+ Năm 1994, bộ môn Quy hoạch đô thị bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quy hoạch đô thị.

+ Năm 1998, Khoa Quy hoạch- trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập với 02 bộ môn Quy hoạch đô thị và Quản lý đô thị.

+ Năm 2009, Khoa Quy hoạch phát triển thành 4 bộ môn: Quy hoạch đô thị, Quản lý đô thị, Thiết kế đô thị và Kiến Trúc cảnh quan

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm 38 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư Tiến sỹ; 05 Tiến sỹ; 31 Thạc sỹ, 02 Kiến trúc sư. Có 14 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

 Thế mạnh của Khoa trong đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị: đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tham gia nhiều đồ án quy hoạch thực tế và có công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ nên có nhiều kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn.

2.   Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

 - Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể:  Hiểu biết về hệ thống tự nhiên xã hội và có thể áp dụng được vào các dự án cụ thể;  Có hiểu biết về môi trường, từ đó sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên trong quy trình thiết kế và thực hiện đồ án; Hiểu và có thể áp dụng thuần thục các quy trình thiết kế và quy hoạch cảnh quan

Kỹ năng:

- Xây dựng tư duy làm việc độc lập, nhằm đưa ra các quyết định thuyết phục.

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm nhằm tạo khả năng hợp tác trong các công tác chuyên môn và hiểu vai trò (lãnh đạo hoặc phối hợp) của người kiến trúc sư cảnh quan trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án. Áp dụng được các kỹ năng  như: nói, viết, thể hiện bằng tay, bằng máy… nhằm truyền đạt các ý tưởng thiết kế, thực hiện dự án.

Thái độ: 

- Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm và tư duy phát triển bền vững.

3.   Nội dung chương trình đào tạo

- Số lượng tín chỉ toàn khóa: 153 tín chỉ, trong đó bao gồm 55 tín chỉ Đồ án.

- Khối kiến thức bao gồm (1) Kiến thức giáo dục đại cương - 22 tín chỉ; (2) Kiến thức cơ

sở ngành - 27 tín chỉ; (3) Kiến thức chuyên ngành - 82 tín chỉ; (4) Kiến thức tự chọn - 09 tín chỉ; (5) Đồ án tốt nghiệp - 10 tín chỉ.

- Tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa học.

-   Thời gian đào tạo, hình thức đào tạo: 5 năm, chính quy tập trung.

-   Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Kiến trúc sư ngành Kiến trúc cảnh quan.

- Tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa học.

 (*) Tham khảo chi tiết Chương trình đào tạo của ngành trên website http://uah.edu.vn/ và cổng thông tin http://portal.uah.edu.vn/

4.   Tại sao chọn học ngành Kiến trúc cảnh quan ?

- Thực tế tại Việt Nam hiện nay đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực cho các công tác tư vấn thiết kế đồ án Kiến trúc Cảnh quan; Các nghiên cứu hay các dự án nghiên cứu, đầu tư phát triển...liên quan đến lĩnh vực tổ chức không gian Kiến trúc Cảnh quan.

- Chương trình đào tạo thường xuyên cập nhật các kiến thức mới theo quốc tế và điều chỉnh theo thực tiễn của Việt Nam.

- Khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm phát triển qua các học phần lý thuyết, đồ án.

- Kỹ năng thực hành được rèn luyện thông qua các đồ án Kiến trúc Cảnh quan và các trường hợp nghiên cứu thực tế. 

5.  Chính sách học phí , học bổng

-   Mức học phí thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập. Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên học phí thu theo học kỳ, tùy theo số lượng và học phí từng học phần cụ thể khi đăng ký thực học.

-   Sinh viên được xét cấp học bổng mỗi học kỳ khi đạt kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên.

6.  Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

- Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng hành nghề tư vấn thiết kế, quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan

- Đồng thời, Kiến trúc sư Cảnh quan cũng có thể đóng vai trò kết nối các chuyên ngành khác có liên quan như kỹ thuật, nghệ thuật, khoa học tự nhiên và xã hội…

- Ngoài ra, Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng đảm nhiệm vai trò ở cả hai lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc, làm tăng thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

7.   Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ

Sinh viên có thể tiếp tục chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các trường có đào tạo chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan trong nước cũng như quốc tế.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh