Thông tin liên hệ

Ngày 10/02/2017

- Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

+ Địa chỉ:  Số 196, đường Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3821 0215

+ Email: hcmcit.dhkt@gmail.com

+ Website: http://www.uah.edu.vn

+ Ông Trương Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế tại truongthanh_hai@yahoo.com, ĐT: (08) 62.907.038;

Văn Phòng đại diện Trường Đại học Bắc Đan Mạch tại Việt Nam (UCNGO)

+ 43 - 45 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

+ HOTLINE: 0933 555 244

+ Email: info@in2know.com

+ Website: https://www.ucn.dk/english

+ Bà Dzung Đỗ – Giám đốc tuyển sinh chương trình ATCM-VN, Email: dzung.do@in2know.com

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh