LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 40, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 20/05 đến ngày 25/05/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/05/2019

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

THỨ BA

21/05/2019

 

v15h00: BGH (Thầy Thương) dự họp Hội đồng Hiệu trưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM.

(P. HCTH chuẩn bị xe đưa đón)

 

THỨ TƯ

22/05/2019

v8h30: Hội ý về Quy chế chi tiêu nội bộ Trường.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Trưởng các đơn vị: P. KHTC, P. TCNS, P. HCTH.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v9h30: BGH (Thầy Thương) họp với Khoa Mỹ thuật về cơ sở vật chất Ngành Mỹ thuật đô thị.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Đại diện BCN Khoa Mỹ thuật, Trưởng các dơn vị: P. HCTH, P. QLĐT và Ban QLDA.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

THỨ NĂM

23/05/2019

 

v8h30: BGH (Thầy Vũ) họp kiểm tra, đánh giá công tác sinh viên.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và Phòng CTHSSV.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 (Phòng CTHSSV chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ SÁU

24/05/2019

v8h30: Họp HĐ Giáo sư cơ sở Trường ĐH. Kiến trúc TP. HCM.

- Thành phần: Thành viên HĐ Giáo sư cơ sở, Tổ giúp việc HĐ và các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v13h00: Tuyển sinh hệ VHVL năm học 2018-2019 (đợt 2).

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

THỨ BẢY

25/05/2019

v Tuyển sinh hệ VHVL năm học 2018-2019 (đợt 2) – Thực hiện theo kế hoạch.

 

v7h30: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn năm 2019 (cả ngày).

- Thành phần: Theo thông báo.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 


*Ghi chú:  

- Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do). 

 


  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh