LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 42, năm học 2023 – 2024

Từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

17/6/2024

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

10h30: Đoàn công tác Nhà trường làm việc với công ty Coteccons về các nội dung thực tập của sinh viên MGSU và sinh viên khoa XD.

- Thành phần: BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị: khoa XD và Bộ môn QLXD, P. CTSV, phòng HCTH và đại diện phòng QLKH - CN & HTQT.

-Địa điểm: Trụ sở VP Coteccons

(P. CTSV thông báo mời họp, P. HCTH  chuẩn bị phương tiện di chuyển)

 

 

THỨ BA

18/6/2024

 

 

THỨ TƯ

19/6/2024

8h00: Tập huấn triển khai Quy định về đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và thi đua, khen thưởng - Online.

- Thành phần: BGH, Trưởng, Phó trưởng P. TCNS và chuyên viên phụ trách, Lãnh đạo các đơn vị: Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện và Thư ký các Khoa.

-Địa điểm: online

(P. TCNS  chuẩn bị và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

13h30: Chương trình LIXIL Talent Match A&D Internship & Talent Development 2024.

- Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng khoa kiến trúc, giảng viên và sinh viên quan tâm.

-Địa điểm: Hội trường A106

(Khoa Kiến trúc chuẩn bị và thông báo cho sinh viên được biết tham dự)

 

 

THỨ NĂM

20/6/2024

 

 

 

THỨ SÁU

21/6/2024

7h30: Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường.

- Thành phần: Theo Quyết định.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

9h30: Chương trình trao tặng học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ cho sinh viên, năm học 2023-2024.

- Thành phần: CTHĐT, BGH, đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên, phòng CTSV, phòng QLĐT, phòng KHTC, phòng HCTH, Đoàn TN-Hội SV, khách mời và sinh viên nhận học bổng

-Địa điểm: Hội trường A106

(P. CTSV thông báo mời họp)

 

 

14h00: Họp Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Thành phần: BGH và viên chức theo Quyết định số 549/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2024.

-Địa điểm: Hội thảo B

(P. TTGD chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ BẢY

22/6/2024 

 

 

 

 

 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh