LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 05, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/9/2018

 

 

THỨ BA

18/9/2018

 

v14h00:  Báo cáo Đảng ủy, CT Hội đồng Trường, BGH thông qua nội dung và thiết kế “Sổ tay Sinh viên UAH”.

- Thành phần: BT Đảng ủy, CT HĐ Trường, BGH, đại diện các Phòng, Ban , Khoa.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 (Phòng CTHSSV và Bộ phận thiết kế - cô Hà chuẩn bị nội dung)

 

v15h30:  Tổ chức họp duyệt kinh phí mua bổ sung sách quốc văn cho Trung tâm Thông tin và Thư viện năm 2018.

- Thành phần: BGH, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị: P. KHTC, P. HCTH và TT Thông tin và Thư viện.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Trung tâm TT&TV chuẩn bị nội dung)

 

THỨ TƯ

19/9/2018

v8h00:  Báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề NCS.

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Viện ĐT SĐH

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị nội dung)

 

 

v8h00:  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư – lưu trữ.

- Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Phòng học A501

(Phòng TCNS chuẩn bị)

 

v9h00:  Phòng HCTH làm việc với BGH về căn tin.

- Thành phần: BGH và Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

v13h30:  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư – lưu trữ.

- Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Phòng học A501

(Phòng TCNS chuẩn bị)

 

v14h00:  BGH (Thầy Thương) làm việc với toàn thể viên chức Phòng TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 

v15h30:  Họp HĐ đền bù chi phí đào tạo đối với ông Phan Hữu Nghĩa.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

 

v14h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa KHCB.

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ NĂM

20/9/2018

 

 

 

THỨ SÁU

21/9/2018

 

 

THỨ BẢY

22/9/2018

 

 

v16h00Công đoàn Trường tổ chức Tết Trung Thu “Đêm hội trăng rằm” cho con em CCVC Trường.

- Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Tại sảnh trường

(Công đoàn Trường chuẩn bị nội dung)

*Ghi chú: 

- Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh