LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 04, năm học 2023 – 2024

Từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

25/9/2023

8h30: Lễ ký kết hợp tác giữa UAH và Công ty An Lập phát, kết hợp talkshow: “Thiết kế và thi công mặt dựng trong Kiến trúc với các công trình cao tầng”.

- Thành phần: - Ban Giám hiệu - Lãnh đạo các đơn vị:  Phòng Công tác sinh viên; khoa Kiến trúc; Khoa Kiến trúc Nội thất; khoa Xây dựng; khoa Mỹ thuật; phòng Kế hoạch Tài chính; phòng Quản lý Đào tạo, Bí thư Đoàn TN và sinh viên theo thông báo.

-Địa điểm: Hội trường A106

(P.CTSV chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phòng họp)

 

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

9h30: Trao đổi về hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng.

- Thành phần: BGH, Trưởng P. TCNS, Trưởng P. KHTC và toàn thể nhân sự của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp.)

 

13h30: Họp BTV Đảng ủy.

- Thành phần: Ủy viên BTV Đảng ủy

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA

26/9/2023

 

7h30: Họp về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Mỹ thuật đô thị.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P.QLĐT chuẩn bị nội dung và mời họp.)

 

9h00: Họp về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

- Thành phần: Ban Giám hiệu - Trưởng các đơn vị: P.CTSV, P.QLĐT, P.HCTH, P.KHTC, Viện ĐTQT, Khoa MTCN, Ban QLDA, Bí thư Đoàn TN, lãnh đạo TT Đào tạo cơ sở Cần Thơ và cơ sở Đà Lạt (02 trung tâm tham gia online)

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P.CTSV chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phòng họp)

 

11h30: BGH (Thầy Vũ) đi công tác tại cơ sở Cần Thơ

 (P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển)

 

THỨ TƯ

27/9/2023

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P.KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung và mời họp.)

 

9h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Khoa KTHTĐT và Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp.)

 

 

THỨ NĂM

28/9/2023

 

13h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Khoa học cơ bản.

- Thành phần: Theo Quyết định

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. QLKHCN&HTQT, Khoa KHCB chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ SÁU

29/9/2023

8h30: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 9/2023.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

13h30: Họp giao ban đầu năm học UAH.

- Thành phần: CTHĐ Trường, BGH, Trưởng các đơn vị thuộc Trường hoặc phó phụ trách, Chủ tịch CĐ Trường, BT Đoàn TN.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ BẢY

30/9/2023 

 

 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh