LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Tuần 04, năm học 2020 – 2021

 

Từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2020 

 

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

CHIỀU


THỨ HAI

21/9/2020

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

14h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2020. 

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung và mời họp

 

 

THỨ BA

22/9/2020

 

14h00: Họp triển khai công tác tiếp nhận sinh viên Khóa 2020 tại các cơ sở đào tạo. 

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ), Trưởng các đơn vị: P. CTHSSV, P. HCTH, P. QLĐT, P. KHTC, đại diện BCN các Khoa chuyên ngành, Viện trưởng Viện ĐTQT, GĐ các Trung tâm đào tạo: Cần Thơ và Đà Lạt (Họp online), BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

THỨ TƯ

23/9/2020

8h30: Họp xin ý kiến về công tác cải tạo, sửa chữa các phòng Họa thất nhà N1. 

- Thành phần: BGH, đại diện BCN các Khoa: KT, QH, MTCN, KTNT, KTHTĐT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban Dự án chuẩn bị nội dung)

9h30: Họp triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới 2020 - 2021. 

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: P. CTHSSV, P. HCTH, P. QLĐT, P. KHTC, GĐ các Trung tâm đào tạo: Cần Thơ và Đà Lạt (Họp online), BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

13h30: Khai mạc Hội thảo quốc tế về các tiến bộ trong xây dựng lần thứ 23 – Chủ đề: “Xây dựng – Hình thành môi trường sống” được tổ chức bởi các Trường: ĐH. Xây dựng Matxcơva – ĐH. Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – ĐH. Xây dựng Hà Nội – Học viện Kỹ thuật Thủy lợi và Cơ giới Nông nghiệp (Cộng hòa Uzbekistan) -  ĐH. Kiến trúc Hà Nội (Theo hình thức trực tuyến). 

- Thành phần: Đại diện BGH, BTC Hội thảo UAH, Giảng viên có bài tham dự, GV và SV quan tâm.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo B.

(P. QLKH&CN chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ NĂM

24/9/2020 

8h30: Họp kiểm tra tiến độ công tác kiểm định Trường. 

- Thành phần: BGH và Bộ phận thường trực.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

THỨ SÁU

25/9/2020

Đoàn KTS của UAH đi dự Đại hội Hội KTS Việt Nam. 

- Thành phần: Theo thông báo

9h00: Khoa Xây dựng đại hội viên chức cấp cơ sở và triển khai công tác năm học mới 2020 - 2021. 

- Thành phần: Toàn thể viên chức, giảng viên của Khoa XD.

- Mời: Đại diện BGH dự.

- Địa điểm: VP Khoa XD.

 

 

THỨ BẢY

26/9/2020

 

 

 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh