LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 33, năm học 2019 – 2020
Từ ngày 06/04 đến ngày 11/04/2020

 

Thứ/Ngày
SÁNG
CHIỀU

THỨ HAI
06/04/2020

♦9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

 

THỨ BA
07/04/2020

 

10h00: Họp về phần mềm quản lý.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng KT&ĐBCL, Phòng TCNS, Phòng HCTH, Phòng KHTC; Viện trưởng các đơn vị: Viện ĐTQT và Viện ĐT sau đại học.

- Địa điểm: Không tập trung (Họp online). 

 

 

THỨ TƯ
08/04/2020

 

 

 


 

THỨ NĂM
09/04/2020 

 

 

 


 

THỨ SÁU
10/04/2020

 

 

 


 

THỨ BẢY
11/04/2020

 


 

 

Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh