LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 22, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

14/01/2019

v8h00:  Tổ chức Workshop với Trường ĐH. Huddersfiel (Vương quốc Anh) - (Từ ngày 12 – 25/1/2019).

- Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Hội thảo B

(Viện ĐTQT và Khoa KT chuẩn bị nội dung) 

 

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

v14h00Họp kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2018.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Bộ XD, Đảng ủy, BGH, CT HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng và Phó các đơn vị, BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BA

15/01/2019

 

v8h30:  Tiếp và làm việc với đại diện Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ), Phụ trách P. CTHSSV, Bí thư Đoàn TN và CT Hội SV Trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. CTHSSV chuẩn bị nội dung)

 

v9h00:  Nghiệm thu công trình cơ sở vật chất trang bị cho Phòng thực hành – Khoa MTCN.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Trưởng các đơn vị: P. HCTH, Khoa MTCN, P. KHTC, Trưởng các Bộ môn: Thiết kế thời trang và Thiết kế sản phẩm công nghiệp.

- Địa điểm: 134 Nguyễn Đình Chiểu

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

 

 

v14h00:  Họp xét học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên năm học 2018 - 2019.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ), Đại diện BCN các Khoa có SV, Trưởng các đơn vị: P. CTHSSV, P. TTGD và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng CTHSSV chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

16/01/2019

 

 

 

v14h00:  Đoàn Thanh tra Bộ XD làm việc với Trường.

- Thành phần: BGH, CT HĐ Trường và theo thông báo.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

THỨ NĂM

17/01/2019

v8h00:  Họp BTV Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v9h00:  Họp Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ SÁU

18/01/2019

v7h30: Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Ngành Thiết kế đô thị.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng A508

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung và mời họp)


v8h30:  Họp thông qua danh sách cấp bằng Tiến sỹ cho các NCS.

- Thành phần: BGH, Thầy An – CT HĐ Trường, Thầy Tuấn - Trưởng Khoa QH, Thầy Hải - Viện trưởng Viện ĐTSĐH và Thầy Lận.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện SĐH chuẩn bị nội dung)

 

v9h30Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó CT Công đoàn Trường.

- Thành phần: BCH Công đoàn và khách mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Các Tiểu ban chuẩn bị kế hoạch)

v14h00:  Họp giao ban.

- Thành phần: BGH, Đảng ủy, CT HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng và Phó các đơn vị, BT Đoàn TN và Cấp ủy các Chi bộ.

- Mời: Thầy Trương Ngọc Ẩn dự

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng TCNS và P. HCTH chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BẢY

19/01/2019

 

 

 

  *Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh