LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 31, năm học 2022 – 2023

Từ ngày 27/3 đến ngày 02/04/2023

 

Thứ/Ngày


                     

                            SÁNG

 

                               

                               CHIỀU

THỨ HAI

27/03/2023

 

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

14h00: Họp về Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2023.

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. KHTC.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. HCTH chuẩn bị nội dung)

 

15h00: BGH họp với Ban Kiểm kê tài sản năm 2022.

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Thành viên Ban kiểm kê tài sản năm 2022 theo Quyết định số 1153/QĐ-ĐHKT ngày 12/12/2022.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. HCTH chuẩn bị nội dung và mời họp)

THỨ BA

28/03/2023

8h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: Theo thông báo.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

29/03/2023

7h00: Tổ công tác UAH đi làm việc tại cơ sở Cần Thơ.

- Thành phần: Theo thông báo.

 (Ban QLDA chuẩn bị)

 

9h00: Họp Tổ tiếp nhận tài trợ UAH năm học 2022 - 2023.

- Thành phần: Theo Quyết định số 305/QĐ-ĐHKT ngày 16/03/2023.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. HCTH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

10h30: Họp Tổ tư vấn tâm lý học đường.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Vũ), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. CTSV, P. HCTH, Thường trực Đoàn TN, Hội SV, Bộ phận y tế Trường.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. CTSV chuẩn bị nội dung)

 

 

 

THỨ NĂM

30/03/2023

7h00: BGH (Thầy Vũ) đi công tác tại cơ sở Cần Thơ.

 

 

THỨ SÁU

31/03/2023

 

15h20: Họp trực tuyến trao đổi tiềm năng hợp tác song phương giữa UAH và Đại học Paris – Est (Cộng hòa Pháp).

- Thành phần: Đại diện BGH, BCN Khoa Kiến trúc, Trưởng Khoa KTHTĐT, Trưởng Bộ môn Nhà ở (Khoa Kiến trúc), Trưởng Bộ môn Cảnh quan (Khoa Quy hoạch) và lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phòng họp)

     *Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh