LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 44, năm học 2021 – 2022

Từ ngày 27/6 đến ngày 3/7/2022

 

Thứ/Ngày


                                   

                                     SÁNG

                         

                                   CHIỀU


THỨ HAI

27/6/2022

 

09h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA

28/6/2022

8h00: Thực hiện Quy trình quy hoạch Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bước 1).

-Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Đảng vụ chuẩn bị và mời họp)

 

9h30: Thực hiện Quy trình quy hoạch Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bước 2).

-Thành phần: Đảng ủy, CT Hội đồng Trường, BGH, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn Thanh niên, BT, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị là đảng viên

-Địa điểm: Hội trường A106

(Đảng vụ chuẩn bị và mời họp)

 

11h00: Thực hiện Quy trình quy hoạch Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bước 3).

-Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Đảng vụ chuẩn bị và mời họp)

 

11h30: Thực hiện Quy trình quy hoạch Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bước 4).

-Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Đảng vụ chuẩn bị và mời họp)

 

 

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

-Thành phần: HĐ Tuyển sinh hệ chính quy năm 2022 (theo Quyết định).

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp) 

THỨ TƯ

29/6/2022

8h00: Hội thảo đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số.

-Thành phần: PGS. TS Bùi Văn Ga (Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT), BGH, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, Phó Bộ môn, đại diện giảng viên các Khoa, Thành viên các Tổ đảm bảo chất lượng, Phòng KT&ĐBCL.

-Địa điểm: Hội trường A106

 (P.KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp) 

 

14h00: Vòng 2: Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí minh “Bác Hồ với lịch sử, văn hóa Việt Nam”.

-Thành phần: Theo thông báo

-Địa điểm: Hội trường A106

 

14h30: Đại diện BGH làm việc với Viện Pháp tại TP. Hồ Chí Minh (IFV).

-Thành phần: Đại diện BGH, đại diện BCN các Khoa: KT, KTNT, MTCN và Viện ĐTQT.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTQT chuẩn bị và mời họp) 

THỨ NĂM

30/6/2022 

8h00: Lễ trao bằng Thạc sỹ năm 2022.

-Thành phần: Đại diện BGH và theo thư mời.

-Địa điểm: Hội trường A106 và sảnh chính

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

14h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở.

-Thành phần: Theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHKT ngày 12/5/2022 và theo Quyết định số 465/QĐ-ĐHKT ngày 18/5/2022.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Tổ giúp việc HĐGS cơ sở chuẩn bị và mời họp)

 

 

 

THỨ SÁU

01/7/2022

 

 

THỨ BẢY

02/7/2022

 

 

 

        

*Ghi chú:  

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh