LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 37, năm học 2020 – 2021

Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2021

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

CHIỀU


THỨ HAI

10/5/2021

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

THỨ BA

11/5/2021

8h00: Họp Đảng ủy.

- Thành phần: UV BCH Đảng bộ

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

 

 

THỨ TƯ

12/5/2021

 

 

14h00: Họp kiểm điểm, đánh giá đối với Chủ tịch HĐ Trường, tập thể và thành viên BGH. 

- Thành phần: BCH Đảng bộ Trường, HĐ Trường, BGH, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN và Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

THỨ NĂM

13/5/2021 

v8h30: Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 - 2021. 

- Thành phần: Theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHKT ngày 24/3/2020.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

14h00: Họp HĐ Khoa học và Đào tạo Trường về việc đề cử thành viên tham gia HĐ Giáo sư cơ sở UAH năm 2021. 

- Thành phần: Theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHKT ngày 01/10/2018.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

THỨ SÁU

14/5/2021

 

14h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Kiến trúc Nội thất. 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa KTNT chuẩn bị nội dung, P. QLKH&CN mời họp) 

THỨ BẢY

15/5/2021

7h30: Tổ chức bảo vệ luận văn cao học Khóa 25 – đợt gia hạn. 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

 

CHỦ NHẬT

16/5/2021

7h30: Tổ chức bảo vệ luận văn cao học Khóa 25 – đợt gia hạn. 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

 

     

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh