LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Tuần 21, năm học 2021 – 2022

 

Từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022 

 

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

CHIỀU


THỨ HAI

17/01/2022

 

8h00: Họp Hội đồng xử lý tài sản năm 2021.

- Thành phần: Theo Quyết định.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. HCTH  chuẩn bị nội dung và thông báo cho các thành viên dự họp)

 

9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Online

13h30: Họp kiểm điểm, đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy, Đảng bộ, các đồng chí đảng ủy viên; xem xét quyết định đánh giá xếp loại chất lượng đối với chi bộ trực thuộc và đảng viên toàn Đảng bộ.

- Thành phần: Tổ công tác Đảng ủy Khối, Đảng ủy, BT các Chi bộ, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN Trường.

-Địa điểm: Hội thảo B.

THỨ BA

18/01/2022

7h30: Kế hoạch chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa MTCN.

 (Khoa MTCN  chuẩn bị và thông báo họp)

 

9h30: Họp về việc hoàn thiện thủ tục nhận đề tài và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Thiết kế đô thị khóa 2016-2017.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: P. QLĐT, P. QLĐT, Viện ĐTSĐH.

-Địa điểm: Online.

(V. ĐTQT chuẩn bị nội dung và gửi đường link)

 

 

THỨ TƯ

19/01/2022

7h30: Kế hoạch chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa MTCN.

 (Khoa MTCN  chuẩn bị và thông báo cho các thành viên dự họp)

8h30: Đơn vị thi công hướng dẫn sử dụng hệ thông s PCCC tại UAH.

- Thành phần: BGH, Đại diện các đơn vị: P. HCTH, Tổ PCCC của UAH.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban QLDA  chuẩn bị nội dung)

14h00: Hội nghị đánh giá tập thể và cá nhân lãnh đạo thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý.

- Thành phần: Đảng ủy, BGH, CT Hội đồng Trường, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường và theo Thông báo.

-Địa điểm: Hội thảo B.

 

THỨ NĂM

20/01/2022 

♦8h00: Họp về việc thông qua quy định tổ chức thi kết thúc học phần bậc đại học.

- Thành phần: BGH, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị: P. QLĐT, P. HCTH, P. TTGD, P. KT&ĐBCL, Viện ĐTQT.

-Địa điểm: Họp online.

(P. KT&ĐBCL  chuẩn bị nội dung và gửi đường link phòng họp)

 

10h00: Họp Hội đồng Lương.

- Thành phần: Theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHKT ngày 10/01/2022.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. TCNS  chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

10h30: Họp về kế hoạch mua sắm tài sản năm 2022.

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. KHTC.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. HCTH  chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ SÁU

21/01/2022

♦8h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa LLCT.

- Thành phần: Theo Quyết định.

-Địa điểm: VP Khoa LLCT.

(Khoa LLCT  chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

THỨ BẢY

22/01/2022

 

 

 

       *Ghi chú:  

 

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh