LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 48, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 08/07 đến ngày 20/07/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

15/07/2019

v8h00: Họp HĐ đánh giá phân loại CCVC và xét thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 (Đánh giá CCVC và xét thi đua cấp Trường).

- Thành phần: Thành viên HĐ

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

v9h30: BGH (Thầy Ái) tiếp và làm việc với đại diện Tổng lãnh sự quán Italia.

-    Thành phần: BGH (Thầy Ái); Đại diện BCN Khoa Kiến trúc và Viện ĐTQT.

-    Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

 

v10h00: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

v14h00: Họp HĐ đánh giá phân loại CCVC và xét thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 (Xét thi đua bậc cao).

- Thành phần: Thành viên HĐ

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ BA

16/07/2019

v8h00: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 2019.

-    Thành phần: BGH; Đại diện BCN các Khoa: Kiến trúc, Mỹ thuật, MTCN, Quy hoạch, KTNT, Xây dựng và Kỹ thuật HTĐT.

-    Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị nội dung)

 

v10h00: Họp định kỳ công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.

- Thành phần: BGH (Thầy Ái), Trưởng các nhóm soạn thảo báo cáo tự đánh giá chương trình ngành: Thiết kế nội thất, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Thiết kế công nghiệp.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban Thường trực chuẩn bị và mời dự)

v14h30: Họp HĐ Tuyển sinh hệchính quy năm 2019.-
Thành phần: Theo Quyết định vàCô Trang (Trưởng Khoa MTCN).-
Địa điểm: Phòng họp BGH.(Phòng QLĐT chuẩn bị nội dungvà mời họp)

THỨ TƯ

17/07/2019

 

v8h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH, CT HĐ Trường và Ban QLDA.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ NĂM

18/07/2019

 

 

THỨ SÁU

19/07/2019

 

v9h00: Lễ trao học bổng Lê Mộng Đào.

-    Thành phần: Đại diện BGH, Phụ trách P. CTHSSV, Đại diện BCN các Khoa có SV, BT Đoàn TN.

-    Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng CTHSSV chuẩn bị)

 

 

THỨ BẢY

20/07/2019

 

 

*Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh