LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 13, năm học 2020 – 2021

Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG


 

CHIỀU

THỨ HAI

23/11/2020

 

v14h00: Họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Thành phố - Khoa Quy hoạch. 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(K. QH chuẩn bị nội dung, P. QLKH&CN mời họp)

 

 

THỨ BA

24/11/2020

 

v14h00: Họp về công tác chuẩn bị Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường.

- Thành phần: Ban Tổ chức theo Kế hoạch 700/KH-ĐHKT, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. KT&ĐBCL và P. CTHSSV chuẩn bị và mời họp)

THỨ TƯ

25/11/2020

v8h30: Họp về chương trình đào tạo Ngành Kiến trúc – Khoa Kiến trúc. 

- Thành phần: HĐ Khoa học và Đào tạo Trường (Theo Quyết định), Đại diện BCN Khoa KT, Trưởng các Bộ môn Khoa KT, Q. Trưởng P. QLĐT, Phó lãnh đạo P. KT&ĐBCL.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa KT chuẩn bị nội dung, P. QLĐT  mời họp)

 

v8h30: Hội thảo giới thiệu về công nghệ thiết kế nội thất 4.0. 

- Thành phần: Công ty TNHH Mina, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. CTHSSV, Khoa KT, Khoa KTNT, Đoàn TN - Hội SV và sinh viên Trường.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(P. CTHSSV chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

26/11/2020 

v8h30: Họp về công tác xây dựng cơ bản. 

- Thành phần: CTHĐ Trường, Ban Giám hiệu, Ban QLDA và đơn vị tư vấn thiết kế.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

THỨ SÁU

27/11/2020

 

 

THỨ BẢY

28/11/2020

 

 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh