LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 22, năm học 2023 – 2024

Từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

29/01/2024

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

THỨ BA

30/01/2024

 

14h00: Họp Hội đồng xét chuyển ngạch lương - Online.

- Thành phần: Theo QĐ số 58/QĐ-ĐHKT ngày 24/01/2024.

-Địa điểm: Online

(P. TCNS chuẩn bị và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

14h30: Họp triển khai và hướng dẫn thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị - Online.

- Thành phần: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và thư ký các Khoa.

-Địa điểm: Online

(P. TCNS chuẩn bị và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

 

THỨ TƯ

31/01/2024

Đoàn UAH đi  công tác.

- Thành phần: Theo thông báo

(Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện đi lại)

 

 

 

THỨ NĂM

01/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00: Tổ chức tiếp đoàn đại biểu MGSU (Liên bang Nga) đến thăm và trao đổi về tổ chức Hội thảo Quốc tế.

- Thành phần:

+ MGSU: GS. V. Galishnikova - Phó Hiệu trưởng MGSU; GS. P. Grabovy  - Trưởng Khoa "Tổ chức Xây dựng và Quản lý Bất động sản"; GS. A. Yankovsky  - Trưởng ban REC.

+  UAH: Ban Giám hiệu; CTHĐ Trường, Ban tổ chức Hội thảo theo QĐ; Trưởng các Khoa: XD, KT, QH, KTHTĐT, MT, lãnh đạo các đơn vị: Viện đào tạo SĐH, Viện ĐTQT, Đại diện phòng QLKHCN&HTQT, Bộ phận hợp tác quốc tế.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. QLKHCN&HTQT chuẩn bị nội dung và mời họp  P.HCTH chuẩn bị xe đưa đón và hậu cần tiếp đoàn)

 

 

THỨ SÁU

02/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

03/02/2024 

9h00: Tổ chức tiếp đoàn đại biểu MGSU (Liên bang Nga) đến thăm và trao đổi về tổ chức Hội thảo Quốc tế.

- Thành phần:

+ MGSU: GS. V. Galishnikova - Phó Hiệu trưởng MGSU; GS. P. Grabovy  - Trưởng Khoa "Tổ chức Xây dựng và Quản lý Bất động sản"; GS. A. Yankovsky  - Trưởng ban REC.

+  UAH: Đại diện Ban Giám hiệu; Ban tổ chức Hội thảo theo QĐ; Bộ phận hợp tác quốc tế.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. QLKHCN&HTQT chuẩn bị nội dung và mời họp  P.HCTH chuẩn bị xe đưa đón và hậu cần tiếp đoàn)

 

 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh