LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 13, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

12/11/2018

v8h30Hội thảo: “Vật liệu đột phá – Giải pháp kết dính”.

 

v9h00: Khai mạc Tuần lễ UAH Infra 2018 và triển đồ án tốt nghiệp xuất sắc Khoa Kỹ thuật HTĐT .

 

 

 

v10h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

v14h00:  Họp về công tác kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

- Thành phần: Phó CT Hội đồng TĐG (Thầy Vũ), Ban Thư ký, Trưởng các nhóm chuyên trách 1 và 2 (Theo Quyết định).

- Địa điểm: Phòng A201 

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

THỨ BA

13/11/2018

v8h00:  Họp về công tác kiểm định cơ sở GD ĐH.

- Thành phần: Phó CT Hội đồng TĐG (Thầy Vũ), Ban Thư ký, Trưởng và thư ký các nhóm chuyên trách 3, 4 và 5 (Theo QĐ).

- Địa điểm: Phòng A201

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

 

v8h00:  Họp về công tác tổ chức Lễ trao giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc toàn quốc Hội QH&PTĐT Việt Nam.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái), BTC (BCN Khoa QH), Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. QLKH&CN.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

 

 

v9h00:  Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH. Kiến trúc TP. HCM và Công ty Coteccon năm học 2018 - 2019.

- Thành phần: Đại diện: Đảng ủy, BGH; CT HĐ Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: K. XD, K. KT, K. KTNT, K. KTHTĐT, P. TCNS, P. CTHSSV, P. QLĐT, P. HCTH, P. KHTC, Đoàn TN, Hội SV  và Trưởng các Bộ môn Khoa XD

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. CT HSSV chuẩn bị và mời họp)

  

v15h00:  BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn), CT HĐ Trường và Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. KHTC làm việc với Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.

 (P. KHTC và P. HCTH chuẩn bị nội dung và xe đưa đón)

 

 

 

THỨ TƯ

14/11/2018

v8h00:  Hiệu trưởng làm việc với P. TCNS và P. KHTC về chế độ chính sách.

- Thành phần: Trưởng P. TCNS và Trưởng P. KHTC

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị)

 

v9h30:  Họp về công tác tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: HCTH, KHTC, TCNS, QLĐT và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS, P. HCTH và P. KHTC chuẩn bị kế hoạch)

 

v8h00:  Họp về công tác kiểm định cơ sở GD ĐH.

- Thành phần: Phó CT Hội đồng TĐG (Thầy Vũ), Ban Thư ký, Trưởng và thư ký các nhóm chuyên trách 6 và 7 (Theo QĐ).

- Địa điểm: Phòng A201

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

v14h30:  Hiệu trưởng làm việc với P. TCNS về công tác tổ chức và nhân sự.

- Thành phần: Trưởng và Phó P. TCNS

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

15/11/2018

v8h30:  Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa QH.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị và mời họp)

 

 

v11h00:  Họp BTC Lễ hội truyền thống 2018.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và BTC theo QĐ

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng CTHSSV chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ SÁU

16/11/2018

 

v8h30Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật HTĐT.

- Thành phần: Theo giấy mời.

- Địa điểm: Hội trường A106

(Khoa KTHHTĐT chuẩn bị)

 

v13h30:  Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Xây dựng.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị)

THỨ BẢY

17/11/2018

v8h30Lễ trao giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc toàn quốc Hội QH&PTĐT Việt Nam.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Hội trường A106

 

 

*Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh