LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 13, năm học 2019 – 2020

Từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/11/2019

v9h00: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 v10h30:  BGH,  CT HĐ Trường tiếp và làm việc với Đoàn Tỉnh ủy Tỉnh Kiên Giang đến thăm và chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Thành phần: BGH, CT HĐ Trường, Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. KHTC, P. TCNS, P. QLĐT, P. CTHSSV.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

v15h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. 

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

 

THỨ BA

19/11/2019

v8h30:  Tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp cho học viên chương trình đào tạo thạc sỹ.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Viện trưởng Viện ĐTSĐH, Trưởng P. TTGD, Trưởng các Khoa: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng .

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị)

 v9h00:  Họp thông qua danh sách cấp bằng Tiến sỹ cho NCS.

- Thành phần: BGH, Viện trưởng Viện ĐTSĐH, Trưởng các Khoa Kiến trúc, Xây dựng, Thầy Tô Văn Lận (Khoa Xây dựng ).

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ

20/11/2019

v8h00Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.  

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường và toàn thể CCVC Trường và khách mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ NĂM

21/11/2019 

v8h00:  Họp về việc rà soát chương trình đào tạo sau đại học.

- Thành phần: BGH, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường (Theo Quyết định).

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ SÁU

 22/11/2019

 

 

THỨ BẢY

23/11/2019

v9h00:  Phát động cuộc thi “Đồ án nội thất nhà ở xuất sắc – Sơn NERO”.

- Thành phần: Sinh viên và giảng viên Khoa KTNT.

- Địa điểm: Phòng học A 407

(Khoa KTNT chuẩn bị)

 

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh