Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2021

25/09/2021

Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo số 587/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

23/09/2021

Thông báo số 587/TB-ĐHKT ngày 13/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo số 587/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh