Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2021

25/09/2021

Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo số 587/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

23/09/2021

Thông báo số 587/TB-ĐHKT ngày 13/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo số 587/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch thi chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh