Kết quả trúng tuyển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10/2021

Kết quả trúng tuyển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

 

Xem file PDF tại đây: [Kết quả trúng tuyển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh