Thông báo số 608/TB-ĐHKT ngày 27/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Hình thức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

Ngày 27/09/2021

Thông báo số 608/TB-ĐHKT ngày 27/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Hình thức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

Xem file PDF tại đây [Thông báo số 608/TB-ĐHKT]

 

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh