Thông báo kết quả thi tuyển sinh Thạc sĩ và xét tuyển NCS 2020

Ngày 11/12/2020

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Kết quả xét tuyển NCS 2020

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh