Học phí cho thời gian học giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ:

- Các học phần học bằng tiếng Việt: 2.000.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

- Các học phần học bằng tiếng Anh: 2.500.000 VNĐ/ 1 tin chỉ. (Không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế)

- Số tín chỉ trong mỗi học kỳ: 18 – 20 tín chỉ.

- Học phí hàng năm có thể thay đổi nhưng không vượt quá 20%.

Học phí cho thời gian học giai đoạn 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne – Úc: do Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne thông báo sau. Thông thường là khoảng 25.000 đô Úc một năm.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh