Thông báo số 689/TB-ĐHKT ngày 23/8/2023 về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 đợt tháng 10/2023

23/08/2023

Thông báo số 689/TB-ĐHKT ngày 23/8/2023 về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 đợt tháng 10/2023

Thông báo số 403/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

29/05/2023

Thông báo số 403/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

10/02/2023

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

28/09/2022

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh