Thông báo số 403/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

29/05/2023

Thông báo số 403/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

10/02/2023

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

28/09/2022

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

Thông báo số 811/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 10/2022

20/09/2022

Thông báo số 811/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 10/2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh