Thông báo cước điện thoại tháng 02 năm 2019

12/03/2019

Nhà trường thông báo cước phí sử dụng điện thoại tháng 02 năm 2019. Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu chi tiết cước điện thoại, vui lòng liên hệ phòng Hành chính tổng hợp và phòng Kế hoạch tài chính để được cung cấp.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp máy vi tính

11/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp máy vi tính"

Kế hoạch và chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2019

08/03/2019

Nhà trường xây dựng kế hoạch và chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Mời tham gia Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 khu vực phía Nam

08/03/2019

Trân trọng mời các Trường tham gia "Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI - 2019, khu vực miền Nam.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh