Thông báo việc xét cấp học bổng Lawrence S.Ting 2018-2019

19/03/2018

Căn cứ theo thông báo số 02-2018/LSTF của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting ngày 08 tháng 03 năm 2018. Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các lớp sinh viên về việc xét cấp 11 suất học bổng cho sinh viên tất cả các khoa năm học 2018-2019 (mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng/1 suất).

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

07/03/2018

Trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển các ngành có thi môn năng khiếu với các tổ hợp môn xét tuyển như sau:

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh