DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỂ XÉT TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM HỌC 2019-2020

14/06/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển các chương trình liên kết quốc tế và vượt qua yêu cầu tiếng Anh đầu vào để theo học chương trình. Danh sách này được cập nhật tính đến ngày 14/6/2019. Ban tuyển sinh của chương trình sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các thí sinh nộp hồ sơ và thi tiếng Anh tại link của bài viết này.

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trương Quốc Sử

31/05/2019

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và những người quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngành kiến trúc của nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử.

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phan Tiến Vinh

28/05/2019

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và những người quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngành kiến trúc của nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh