Thông báo số 587/TB-ĐHKT và số 588/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức chào giá cạnh tranh đối với bãi xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi

16/05/2024

Thông báo số 587/TB-ĐHKT và số 588/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức chào giá cạnh tranh đối với bãi xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi

Thông báo số 590/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức cho giảng viên và sinh viên đi tham quan thực tế tại nhà máy của Công ty TNHH Nhà Thép PEB (Pebsteel) năm 2024

16/05/2024

Thông báo số 590/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức cho giảng viên và sinh viên đi tham quan thực tế tại nhà máy của Công ty TNHH Nhà Thép PEB (Pebsteel) năm 2024

Thông báo số 15/TB-KHTC ngày 10/5/2024 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

10/05/2024

Thông báo số 15/TB-KHTC ngày 10/5/2024 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học).

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

08/05/2024

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh