Mời tham dự Workshop chủ đề

06/11/2017

Nhằm tạo điều kiện học hỏi và nâng cao kiến thức cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế cũng như sinh viên toàn trường, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức kiến trúc quốc tế và quảng bá cho các hoạt động họ tập quốc tế, Trung tâm Đào tạo Quốc tế phối hợp với Hội hàn lâm Kiến trúc Pháp - Việt (AAFV) và Bộ môn Lý luận lịch sử - Khoa Kiến trúc thực hiện workshop chủ đề "Kiến trúc thuộc địa miền Nam Việt Nam"

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh