Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

15/09/2022

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

Kế hoạch số 803/KH-ĐHKT về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

15/09/2022

Kế hoạch số 803/KH-ĐHKT về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

28/06/2022

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

20/05/2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

10/05/2022

Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

Thông báo số 307/TB-ĐHKT ngày 10/5/2021 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

10/05/2022

Thông báo số 307/TB-ĐHKT ngày 10/5/2021 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

20/04/2022

Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh