Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú

13/05/2019

Tên luận án: Kế thừa và chuyển hóa các giá trị xanh trong kiến trúc nhà ở truyền thống Nam Bộ vào kiến trúc chung cư thấp tầng tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2019

09/05/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường 2019.

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

03/05/2019

Từ ngày 20/03/2019, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn duy nhất là Hóa đơn điện tử.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh