Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

26/11/2021

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

26/11/2021

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

Phương án số 782/PA-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc xử lý khi có trường hợp viên chức và người lao động nhiễm, nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

26/11/2021

Phương án số 782/PA-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý khi có trường hợp viên chức và người lao động nhiễm, nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

24/11/2021

Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

24/11/2021

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

22/11/2021

Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

05/11/2021

Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

03/11/2021

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh