Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

08/01/2021

Theo yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 như sau:

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

18/12/2020

Sáng ngày 05/12/2020, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh