Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2019

09/05/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường 2019.

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

03/05/2019

Từ ngày 20/03/2019, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn duy nhất là Hóa đơn điện tử.

Mời tham dự cuộc thi sáng tạo trẻ 2019

20/04/2019

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ với chủ đề "Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững" dành cho sinh viên.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh