Thông báo số 185/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (đợt 2 năm 2023)

01/03/2024

Thông báo số 185/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (đợt 2 năm 2023)

Thông báo số 186/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

01/03/2024

Thông báo số 186/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

Thông báo số 187/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

01/03/2024

Thông báo số 187/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

Thông báo số 33/TB-ĐHKT về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

26/01/2024

Thông báo số 33/TB-ĐHKT ngày 15/01/2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo số 34/TB-ĐHKT về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

26/01/2024

Thông báo số 34/TB-ĐHKT ngày 15/01/2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

Thông báo số 55/TB-ĐHKT về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

18/01/2024

Thông báo số 55/TB-ĐHKT ngày 18/01/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 01/TB-KHTC ngày 08/01/2024 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

08/01/2024

Thông báo số 01/TB-KHTC ngày 08/01/2024 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

04/01/2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh