Mời tham gia chào hàng cạnh tranh dịch vụ giữ xe tại cơ sở Thủ Đức

14/08/2017

Trường Đại học Kiến trúc thông báo tham gia chào hàng cạnh tranh về thực hiện dịch vụ gửi xe tại cơ sở Thủ Đức.

Thông báo Tuyển sinh bậc đại học Chương trình liên kết đào tạo các ngành giữa Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc)

14/08/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh bậc đại học chương trình liên kết đào tạo các ngành Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Kiến trúc Nội thất và Thiết kế Đồ họa giữa Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) cho năm học 2017 như sau:

Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị

14/08/2017

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển đào tạo bậc đại học theo Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị như sau:

Mời tham dự Hội thảo giới thiệu về Chương trình liên kết Đào tạo

26/07/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại diện của Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về Chương trình liên kết Đào tạo bậc đại học ngành Thiết kế Kiến trúc Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa.

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2017

18/07/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2017 ban hành tại văn bản số 62/TB-ĐHKT ngày 20 tháng 3 năm 2017.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh