Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

18/12/2020

Sáng ngày 05/12/2020, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo kết quả sinh viên có đề tài NCKH đạt giải Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

10/12/2020

Phòng Quản lý KH&CN; xin thông báo đến các Khoa và sinh viên dự giải về kết quả đạt giải Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 như sau:

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

01/12/2020

Sáng ngày 30/11/2020, lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra trang trọng tại Hội trường A106. Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh (UAH) đã hoành thành Báo cáo tự đánh giá, được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định chấp thuận việc Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng - tiến hành khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh