Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

15/03/2023

Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

03/03/2023

Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

30/12/2022

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thông báo số 1148/TB-ĐHKT về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

26/12/2022

Thông báo số 1148/TB-ĐHKT về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

Thông báo số 47/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023

26/12/2022

Thông báo số 47/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

30/09/2022

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh