Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

03/11/2021

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 686/TB-BCĐ ngày 01/11/2021 về phương án làm việc từ ngày 01/11/2021

02/11/2021

Thông báo số 686/TB-BCĐ ngày 01/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về phương án làm việc từ ngày 01/11/2021

Quyết định số 789/QĐ-ĐHKT ngày 26/10/2021 về Ban hành quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo của viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

28/10/2021

Quyết định số 789/QĐ-ĐHKT ngày 26/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo của viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

08/10/2021

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 633/TB-BCĐ ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí nhân sự làm việc bắt đầu từ ngày 11/10/2021

08/10/2021

Thông báo số 633/TB-BCĐ ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí nhân sự làm việc bắt đầu từ ngày 11/10/2021

Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

04/10/2021

Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

29/09/2021

Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

22/09/2021

Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh