Đặc thù chương trình đào tạo

09/02/2017

Chương trình đào tạo do Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM và Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne- Australia , một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Chính sách học phí , học bổng

09/02/2017

Học phí cho thời gian học giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh