Chính sách học phí , học bổng

Ngày 09/02/2017

Học phí cho thời gian học giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ:

- Các học phần học bằng tiếng Việt: 2.000.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

- Các học phần học bằng tiếng Anh: 2.500.000 VNĐ/ 1 tin chỉ. (Không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế)

- Số tín chỉ trong mỗi học kỳ: 18 – 20 tín chỉ.

- Học phí hàng năm có thể thay đổi nhưng không vượt quá 20%.

Học phí cho thời gian học giai đoạn 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne – Úc: do Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne thông báo sau. Thông thường là khoảng 25.000 đô Úc một năm.

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh