1. Chương trình đào tạo

Theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne – Úc hợp tác thực hiện.

2. Hình thức đào tạo: Hệ chính quy.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo:

a. Thời gian đào tạo chia làm 2 giai đoạn:

-  Giai đoạn 1: Sinh viên học 2- 2,5 năm đầu (tùy theo chuyên ngành đào tạo) tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Giai đoạn 2: Sinh viên học 2- 2,5 năm tiếp theo (tùy theo chuyên ngành đào tạo) ở Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne - Úc.

b. Điều kiện chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne-Úc

-  Sinh viên hoàn thành chương trình giai đoạn 1, thời gian 2- 2,5 năm tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt 6.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 6.0)

-  Có đủ điều kiện tài chính và đáp ứng yêu cầu xin visa của nước Úc.

-  Sinh viên học giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ngành Thiết kế Đồ họa sẽ được chọn học ngành Thiết kế Truyền thông hoặc ngành Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số (Giai đoạn 2) tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne - Úc.

Ghi chú: Nếu sau 2- 2,5 năm sinh viên nào không đủ điều kiện về kết quả học tập để chuyển tiếp sang học giai đoạn 2, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho phép sinh viên học lại các học phần chưa đạt cùng với khóa học sau.

4. Bằng cấp quốc tế: Do Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne cấp.

-   Bằng Cử nhân Thiết kế: Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số (Bachelor of Design in Digital Media Design)

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh