Thông báo số 737/TB-HĐTS về lịch thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

30/08/2022

Thông báo số 737/TB-HĐTS về lịch thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

Thông báo số 713/TB-HĐTS về việc dời ngày thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

18/08/2022

Thông báo số 713/TB-HĐTS ngày 18/8/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời ngày thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1) Thông báo số 713/TB-HĐTS về việc dời ngày thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

Thông báo số 304/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022

08/05/2022

Thông báo số 304/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022


Thông báo số 881/TB-HĐTS ngày 23/12/2021 về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

25/12/2021

Thông báo số 881/TB-HĐTS ngày 23/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 Thông báo số 881/TB-HĐTS ngày 23/12/2021 về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh