Sinh viên tốt nghiệp chương trình có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ tại Trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cũng như các trường có chuyên ngành liên quan trong và ngoài nước.


 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh