- Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

+ Địa chỉ:  Số 196, đường Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62.907.038

+ Email: hcmcit.dhkt@gmail.com

+ Website: http://www.uah.edu.vn

+ Cổng thông tin điện tử: http://portal.uah.edu.vn

+ Ông Trương Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế tại truongthanh_hai@yahoo.com, ĐT: (08) 62.907.038;

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh