Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ:  Phòng 508, Tầng 5 - Số 196, đường Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (028) 6290.7038 – 0902.103.033 (Gặp chị Uyên).

+ Email: hcmcit.dhkt@gmail.com, uyen.ng2412@gmail.com

+ Website: http://www.uah.edu.vn

+ Cổng thông tin điện tử: http://portal.uah.edu.vn

+ Fanpage Viện đào tạo quốc tế:  https://www.facebook.com/trungtamdaotaoquocte

+ Fanpage Tuyển sinh Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/tuyensinhkientruc


 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh