Thông báo số 169/TB-HĐTS về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

01/03/2024

Thông báo số 169/TB-HĐTS về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

08/02/2024

Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Quyết định số 822/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023 về điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

13/09/2023

Quyết định số 822/QĐ-HĐTS ngày 12/9/2023 về điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

22/08/2023

Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh