Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng

Ngày 25/11/2020

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng

Tên luận án: “Quy hoạch đô thị thích ứng ngập nước tại Khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh”

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị ;    Mã số: 9580105

Họ tên nghiên cứu sinh: Hoàng Tùng

Người hướng dẫn khoa học: TS.KTS.Nguyễn Thanh Nhã

                                             TS.KTS.Phan Sỹ Châu

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: Quy hoạch đô thị thích ứng ngập nước tại Khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh