Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2021

Ngày 25/09/2021

 

Xem file PDF ạti đây [DANH SÁCH THI THS 2021]

 

 

 

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh