Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10/2019 và thông báo nhận đơn phúc khảo

Ngày 05/12/2019

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển sinh đợt tháng 10 năm 2019, đồng thời thông báo nhận đơn phúc khảo.

Kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ xem TẠI ĐÂY

Kết quả tuyển sinh trình độ Tiến sĩ xem TẠI ĐÂY

Thông báo chấm phúc khảo xem TẠI ĐÂY

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh