Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Trần Hải

Ngày 19/11/2020

Đề tài luận án"Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Lý thuyết và thực tiễn"

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 9.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Phạm Trần Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Thời gian: 8 giờ thứ Tư, ngày 02/12/2020

Địa điểm:  Phòng họp Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - 196 Pasteur, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, và mọi người quan tâm tham dự.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh