Kế hoạch ôn tập dự tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2020.

Ngày 03/03/2020

>> Kế hoạch ôn tập tuyển sinh

>> Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2020

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh