Kế hoạch ôn tập dự tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2020.

Ngày 03/03/2020

>> Kế hoạch ôn tập tuyển sinh

>> Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2020

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh