Kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

Ngày 12/10/2021

Kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021

 

Xem file PDF tại đây: [Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2021]

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh