Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2020

Ngày 18/06/2020

>> Kế hoạch ôn tập tuyển sinh

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2020.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

Chú ý: Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bao hồ sơ kích thước 25x 35 cm.

                                        TẢI MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY                              

                                               1.Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sỹ

Bìa hồ sơ dự thi

Biên lai nhận hồ sơ

Đơn xin dự thi

Lý lịch khoa học

Phiếu nộp ảnh

Mẫu đề cương

                                                2. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sỹ

Bìa hồ sơ dự thi

Biên lai nhận hồ sơ

Đơn xin dự thi

Lý lịch khoa học

Phiếu nộp ảnh  

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh