Kế hoạch ôn tập dự tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2020.

03/03/2020

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn tập dự tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2020.

Kết quả trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2019

10/12/2019

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Sau Đại học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2019.

Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10/2019 và thông báo nhận đơn phúc khảo

05/12/2019

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển sinh đợt tháng 10 năm 2019, đồng thời thông báo nhận đơn phúc khảo.

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019

18/10/2019

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019 - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố lịch thi tuyển sinh.

Danh sách dự thi tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2019

03/10/2019

Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học - trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh dự tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2019.

Kế hoạch ôn tập dự tuyển Sau đại học tháng 10 năm 2019

20/05/2019

Kế hoạch ôn tập dự tuyển Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019 - Cập nhật ngày 2/8/2019.

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2019

25/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh