Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2019

25/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019.

Kết quả trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2018

14/12/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Sau Đại học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2018.

Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10/2018 và thông báo nhận đơn phúc khảo

26/11/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển sinh đợt tháng 10 năm 2018, đồng thời thông báo nhận đơn phúc khảo.

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018

24/10/2018

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018 - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố lịch thi tuyển sinh.

Danh sách dự thi tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018

04/10/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học - trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh dự tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018.

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018

27/02/2018

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018.

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh