Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023

Ngày 29/01/2024

Báo cáo số 1285/BC-ĐHKT ngày 29/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh