THÔNG BÁO GIẢNG ĐỀ BIM COMPETITION 2023

Ngày 16/03/2023

Thông báo

GIẢNG ĐỀ BIM COMPETITION 2023

 

Wednesday, March 22, 9:00 – 11:00am

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/kzy-zzhv-hak

Or dial: ‪(US) +1 484-756-1214‬ PIN: ‪232 010 081‬#

 

Thành phần tham dự là đại diện Khoa Kiến trúc, đại diện Viện Đào tạo quốc tế và công ty Green Dragon, sinh viên UAH.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh