Thông báo số 670/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2021 - 2022

Ngày 25/10/2021

Thông báo số 670/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2021 - 2022

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 670/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh