Các văn bản liên quan Công tác nhân sự

Ngày 10/01/2022

Các văn bản liên quan Công tác nhân sự của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh


Quyết định 424/QĐ-ĐHKT ngày 02/10/2008 về việc ban hành quy định về tuyển dung, xét hết thời gian thử việc và tập sự đối với cán bộ, viên chức.

Link: [Tại đây]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh