Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày 30/12/2022

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT ngày 28/12/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

 

Link xem file PDF: [Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT ngày 28/12/2022]

 


 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh