Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng

Ngày 10/02/2017

 Giới thiệu về ngành Công nghệ kiến trúc và quản lý xây dựng
 Tổng quan về chương trình đào tạo                                             
 Mục tiêu đào tạo                                                                              
 Tại sao chọn ngành này?                                                               
 Cơ hội việc làm                                                                                
 Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh                      
 THÔNG TIN LIÊN HỆ                                                                      
 PHIẾU ĐĂNG KÝ

 


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh