Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm học 2018 - 2019 [ĐỢT 2]

09/10/2018

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm học 2018 - 2019 [Đợt 2] cho các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỵ thuật cơ sở hạ tầng - chuyên ngành cấp thoát nước, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất.

Thông báo gia hạn thời gian Tuyển sinh Đại học Hệ vừa làm vừa học năm học 2017-2018

12/04/2018

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2017 - 2018 như sau:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh