Thông báo số 672/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021 về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 10/2021

Ngày 25/10/2021

Thông báo số 672/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 10/2021

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 672/TB-ĐHKT ngày 25/10/2021]

 

 

 

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh