Kỷ yếu Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập (tổ chức vào ngày 12/9/2015)

Ngày 28/08/2015

Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập sẽ được tổ chức vào ngày 12/9/2015.

Ban thư ký Hội nghị đã nhận được 40 tham luận của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, Kiến trúc, Quy hoạch, Kiến trúc nội thất, Mỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật đô thị.

Ban thư ký đang biên tập Kỷ yếu của Hội nghị. Mục lục và toàn văn Kỷ yếu xin bấm vào các đường dẫn sau để tải về

Kỷ yếu

Mục Lục

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh