Thông báo số 544/TB-ĐHKT ngày 13/8/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo Khóa 2021 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Ngày 14/08/2021

Thông báo số 544/TB-ĐHKT ngày 13/8/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo Khóa 2021 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Link file: THÔNG BÁO...

 

 

 

 

 

Link file: THÔNG BÁO...

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh