Hướng dẫn 594/HD-ĐHKT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn nhập học chính thức đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo các Phương thức 1, 2, 3 và Phương thức 4

Ngày 22/09/2021

Hướng dẫn 594/HD-ĐHKT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn nhập học chính thức đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo các Phương thức 1, 2, 3 và Phương thức 4

Xem file PDF tại đây: [Hướng dẫn 594/HD-ĐHKT]

 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh