Lịch thi Học kỳ 2 2013-2014

Ngày 15/04/2014

Phòng QLĐT thông báo đến sinh viên hệ Chính quy lịch thi HK2 2013-2014 như sau :

Lịch thi các lớp Tín chỉ tại Cần Thơ : Xem tại đây

Lịch thi các lớp học tại trường Kiến trúc (Tín chỉ và lần 1 các lớp hệ Niên chế) : Xem tại đây

Lịch thi lần 2 các lớp hệ Niên chế học tại trường Kiến trúc : Xem tại đây

Lịch thi các lớp chương trình Tây Nam Bộ : Xem tại đây

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh