Qđ về việc xét trúng tuyển theo phân bổ chỉ tiêu TS năm 2020 của Bộ GD&ĐT

Ngày 05/10/2020

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh.

Xét trúng tuyển 02 thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học vào ngành Kỹ thuật xây dựng, học tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Theo phụ lục đính kèm)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

STT

Họ tên

Phái

Ngày sinh

Dân tộc

ĐTB

học tập

Ngành trúng tuyển

1

Karong Kim   Bảo

Nam

05/03/2001

Kơho

8.2

Kỹ thuật xây dựng (7580201)

2

Hứa Văn     Tuyển

Nam

13/08/2001

Nùng

8.8Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh