Thông báo của BTC hội thảo

Ngày 16/01/2020

Kính gửi Thầy, Cô và các nhà Khoa học!

Hội thảo do UAH và Trường MGSU, NUCE phối hợp tổ chức đã có trang web chính thức và tên chính thức của Hội thảo là "CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIROMENT 2020" (Tên cũ theo thông báo trước đây là"URBAN PLANNING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT SMART CITY". 

Cách thức gửi bài chính thức là gửi trực tiếp vào trang web của Hội thảo. Vì vậy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang web và gửi theo hướng dẫn trong file đính kèm (Lưu ý: việc gửi bài chỉ chính thức được công nhận sau khi thầy cô đã gửi bài thành công trên trang web và chụp màn hình xác nhận đã gửi bài thành công gửi lại cho phòng QL KH&CN qua email: repvssin.uah@uah.edu.vn

Phòng không chịu trách nhiệm về việc thất lạc bài nếu thầy cô chưa thực hiện đầy đủ các bước nói trên).

Kính gửi thầy cô link trang web của Hội thảo (www.form2020.org) và 02 file đính kèm:

- Tham khảo đăng nhập gửi bài từ website. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

- Mẫu liên quan nội dung bài (từ website, để trình bày - gửi bài). Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh