Thông báo về kết quả sinh viên có đồ án tốt nghiệp đạt Giải thưởng Loa Thành năm 2022

Ngày 24/11/2022

Thông báo về kết quả sinh viên có đồ án tốt nghiệp đạt Giải thưởng Loa Thành năm 2022

Xem file PDF: [Thống kê số lượng giải thưởng Loa thành năm 2022]

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh