Thông báo về việc thanh toán tạm ứng và thanh toán hồ sơ chứng từ thực hiện công việc trong năm 2020

Ngày 11/12/2020

Thông báo về việc thanh toán tạm ứng và thanh toán hồ sơ chứng từ thực hiện công việc trong năm 2020 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh